ΩΤΙΑ

Παραδοσιακό ποντιακό γλύκυσμα. Το σχήμα τους μοιάζει σαν αυτάκι

 γι αυτό και ονομαστικέ έτσι.