Πιο παραδοσιακά δεν γίνεται! Πρόκειται για παραδοσιακές ποντιακές ιδιαίτερες γεύσεις για απαιτητικούς ποντιακούς και όχι μόνο ουρανίσκους…